Tags

, , , , , , , , ,

Atlas Forum är en nystartad fristående institution som skall arbeta med frågor, information och kunskapsspridning inom olika Svensk-Marockanska intresseområden.
Verksamheten skall bedrivas helt oberoende av ekonomiska och politiska intressen/påtryckningar.

Bakgrund: Banden mellan Sverige och Marocko är historiska och har varit goda men på senare tid har relationerna dessvärre kantats av många problem såsom gällande de ensamkommande barnen samt ständigt aktuella Sahara frågan. Vi svensk-marockaner vill vara med och bidra till att åter upprätthålla en god dialog för konstruktiva lösningar.
Vi lever i en allt mer orolig värld med mycket krig och elände med stora flyktingströmningar som följd och Sverige har som tradition att solidariskt hjälpa till där nöden kallar men inget land kan lösa våra koexistentiella problem längre på egen hand hur välvillig man än är!

Vår övergripande målsättning är att stimulera dialog och olika samarbeten mellan våra 2 länder, Marocko och Sverige.
Det ska uppnås genom:
•att bedriva kvalificerat samarbete inom olika arbetsområden som berör oss i en konstruktiv och hållbar anda.
•att verka för ökad information och kunskap om våra olika kulturer genom etablerade samt alternativa utbildnings- och bildningskanaler.
•att aktivt delta i samhällsdebatterna och sprida korrekt information samt kunskap, oavsett var dessa genererats, till berörda samhällsaktörer liksom den breda allmänheten.