År 2013, firade vi 250 år sedan det första bilaterala avtalet tecknades mellan våra länder Sverige och Marocko.

Avtalet gällde fred, handel och navigation och undertecknades av konung Adolf Fredrik samt sultanen Mohammed ben Abdellah den 16 maj 1763. Avtalet kom till stånd på svensk begäran eftersom man ville få sultanen att ingripa mot kapare i nordvästra Marocko som störde Sveriges handelsfartyg som färdades utmed kusterna. Några år efter att avtalet, som tros vara det första som Sverige tecknat på arabiska, trätt i kraft enades också de två länderna om att etablera konsulära förbindelser och ett svensk konsulat öppnades i Salé. Dagens svenska ambassad i Marocko, som givetvis ligger i huvudstaden Rabat, öppnades först 1956, när landet blivit självständigt från Frankrike.

Fortsättning följer!

Advertisements