På ett globalt plan diskuteras ibland vissa stater i termer av ”failed states” – misslyckade stater. I västvärlden finns på vissa håll skäl att diskutera ”failed communities” – misslyckade samhällen. Den belgiske inrikesministern formulerade det träffande när han pratade om landets misslyckade integration med att konstatera att i USA så har en andra generationens invandrare blivit landets president, här blir fjärde generationens en IS-krigare.”

http://mobil.dn.se/debatt/utanforskapsomraden-grogrund-for-extremism/